Servei d'Informació a la Mediació Residencial


ProHabitatge ha estat la primera entitat en conceptualitzar i aplicar les tècniques de la mediació en el camp de l'habitatge. L’any 2006 l’Associació ProHabitatge va organitzar amb el suport del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya les Primeres Jornades d’Entitats per la Mediació Social Residencial (mireu el programa)

L’any 2010 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Associació ProHabitatge van signar un conveni per a la posada en marxa del Servei d'Informació a la Mediació Residencial. El Servei d'Informació a la Mediació Residencial, informarà als ciutadans/es de Catalunya dels avantatges de la mediació residencial com a eina de resolució de conflictes en l’àmbit de l’habitatge.

La mediació residencial és el procediment no judicial, voluntari i confidencial que facilita la comunicació entre les persones, perquè trobin per elles mateixes una solució dels conflictes relacionats amb l’habitatge amb l’assistència d’una persona mediadora que actua de manera imparcial i neutral. En aquest sentit des d'aquest nou Servei, s'informarà als ciutadans i ciutadanes de Catalunya dels avantatges de la mediació residencial com a eina de resolució de conflictes, se'ls ajudarà a emplenar els formularis i, si compleixen els requisits, es derivaran els casos al Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, el qual els designarà el mediador més proper del seu municipi.


Per tant la tasca que desenvolupa el Servei d’Informació per a la Mediació Residencial  es basa en:

• Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació residencial

• Orientar i atendre la persona interessada en la mediació residencial

• Informar-la de la mediació i de les seves característiques

• Proporcionar-li el formulari de sol•licitud i l'ajuda necessària per emplenar-lo

• Trametre la sol•licitud a la seu del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya

• Informar-la directament sobre els requisits per obtenir l'assistència jurídica gratuïta


Per contactar amb aquest Servei, heu d’omplir el següent formulari :

 
                                                Formulari Mediació Residencial


Enviar-lo a :

                                                 
mediacio.residencial@prohabitatge.org


  
La Mediació Residencial es pot aplicar en diferents àmbits d’actuació com ara:

 • Promocions d’Habitatges amb Protecció Oficial
   
 • Borses d’Habitatges de Lloguer
 • Programes residencials per a col•lectius específics
 • Residències de gent gran
 • Residències d’estudiants
 • Allotjaments protegits
 • Centres d’acollida
 • Louboutin Dame
 • Hotels socials
 • Habitatges compartits
 • Situacions de desnonaments i excucions hipotecàries
 • Casos per a prevenir assetjament immobiliàri