Treballem per oferir un allotjament digne a tothom

L’Associació ProHabitatge és una entitat sense ànim de lucre i independent que porta treballant des de 1999 amb la finalitat de prevenir i eradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una una perspectiva de Drets Humans. L’entitat gestiona diferents programes públics d’habitatge i disposa de programes residencials propis.

L’equip de ProHabitatge està format per professionals especialitzats en el camp residencial de diferents àmbits com l’advocacia, el treball social, la mediació o l’economia, esdevenint així, una entitat d’acció social especialitzada en l’àmbit de l’habitatge.  Per aquest motiu l’entitat es troba: 

 • Inscrita en el registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 22.354
 • Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i establiments Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania amb número de registre E03308
 • Inscrita com a “Servei de suport social a l’atenció primària i especialitzada” amb número de registre S04806
 • És una entitat reconeguda com a col•laboradora de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials)
   
MISSIÓ

 • Facilitar l'accés a l'habitatge de persones i famílies en situació d'exclusió residencial i sensellarisme. 
VISIÓ

 • Esdevenir un referent com a proveïdor de serveis residencials i d'acompanyament social, promocionant les capacitats i l'autonomia de les persones.
 
VALORS

 • No Lucre: L’Associació ProHabitatge és una entitat no lucrativa, constituïda voluntàriament per complir una finalitat d’interès general, posant en comú recursos personals i patrimonials dels seus socis i sòcies i altres persones col•laboradores, i realitzant activitats econòmiques accessòries o subordinades, per aconseguir-la. Els rendiments que obté es destinen al compliment de la seva finalitat. Aquests rendiments així com el seu patrimoni, son irrepartibles entre els associats o associades, persones col•laboradores o entitats lucratives.
   
 • Perspectiva de gènere: La nostra organització incorpora la perspectiva de gènere en totes aquelles activitats que realitza. Aquesta acció suposa actuar amb la consciència que els rols i responsabilitats de la dona i de l’home són determinats socialment. És a dir, que el gènere es relaciona amb la forma amb que se’ns percep i amb el que s’espera que pensem i actuem com a dones i homes, per la forma en que la societat està organitzada, i no per les nostres diferències biològiques. 
 • Drets Humans: ProHabitatge vol prevenir i eradicar l'exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de Drets Humans i en especial dels drets a l'habitatge.
 • Coherència: Desenvolupar la nostra activitat d’acord amb la missió, visió i valors de l’entitat.
   
 • Compromís: Les persones que formem l’Associació Prohabitatge ens comprometem a actuar d’acord amb els valors de la nostra organització.
   
 • Professionalitat: Actuar amb orientació als clients o usuaris/es, donant sempre una informació veraç, actuant amb confidencialitat, imparcialitat i competència professional. There is all kind of louboutin stövlar for sale online.
   
 • Qualitat: Millorar de forma contínua la qualitat en la gestió, així com millorar permanentment els projectes que duem a terme, per tal d’adaptar-los a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris, clients i entitats col•laboradores. Actualment estem desenvolupant un sistema de qualitat mesurable i certificable.
   
 • Transparència: Informar als diferents grups d’interès sobre la gestió, els programes i  les activitats de l’organització.
   
 • Participació: Crear espais de comunicació i debat, entre els diferents grups d’interès, que reverteixin en la millora continua de l’activitat de l’entitat.
   
 • Creativitat: Incorporar, des del coneixement, la innovació en el nostre treball quotidià.
   
 • Intel•ligència Social: Els problemes no es poden resoldre en l’àmbit micro-social de les organitzacions, és necessari abordar-los en un context més ampli, de la societat en el seu conjunt.


On som?

Associació ProHabitatge
C/ Consell de Cent nº254. pis 2º2ª. 08011. Barcelona
Telèfon: 93 453 40 19 Fax: 93 453 40 26
Mail: prohabitatge@prohabitatge.org