Política de Qualitat
 


Des de l’Associació ProHabitatge ens proposem millorar de forma contínua la qualitat en la gestió, així com millorar permanentment els projectes que duem a terme, per tal d’adaptar-los a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/es, clients i entitats col·laboradores.

D’acord amb lo anterior, l’Associació ProHabitatge ha desenvolupat, implantat i certificat un sistema de qualitat en la gestió basat en el Model EFQM.  

El
 Model EFQM és considerat com un instrument pràctic, contrastat en organitzacions públiques i privades, que guia a les organitzacions en el seu camí cap a l'excel·lència.
El model respon als postulats de la Gestió de la Qualitat Total, a la vegada que reivindica i exigeix l’excel·lència de les organitzacions basant-se en els següents conceptes fonamentals: 
 
  • Orientació a resultats
  • Orientació al client / usuari/a
  • Lideratge i constància en els objectius
  • Gestió per processos i fets
  • Desenvolupament i implicació de les persones
  • Aprenentatge, innovació i millora continuades
  • Desenvolupament d’Aliances
  • Responsabilitat Social