Ens vols ajudar?


ProHabitatge realitza programes per atendre a les persones que es troben en situacions residencials precàries com persones sense sostre, persones que viuen en males condicions d’habitabilitat o en habitatges sobreocupats. Des de el treball de proximitat moltes vegades ens sentim obligats a posar de relleu les ineficiències o els problemes administratius en la gestió de programes públics. 

En aquest sentit, les donacions econòmiques i la cessió d’habitatges ens donen independència financera i de gestió. ProHabitatge considera que per a esdevenir en realitat una entitat sense ànim de lucre independent no es pot dependre de les subvencions de l’administració.

Ajuda’ns a ser independents!

Cessió d’edificis o habitatges

Si ens voleu cedir gratuïtament un habitatge o a canvi d’un cànon periòdic, si disposeu d’un edifici d’una herència que no podeu gestionar no dubteu a  posar-vos en contacte amb nosaltres

prohabitatge@prohabitatge.org

o per telèfon 93 453 40 19

Donacions econòmiques

Amb aquestes estàs col•laborant a que ProHabitatge segueixi treballant en la creació de places residencials i en la defensa dels drets residencials de les persones més vulnerables.

Com pots fer-ho?

1.       Quotes fixes
2.       Un donatiu puntual
3.       Herències

DESGRAVACIÓ

Podràs deduïr el 25% de la teva aportació en la declaració del IRPF o el 35%  en la  declaració del Impost de Societats.