Ajuts a l'Habitatge


Ajuts per al pagament del lloguer


- Prestacions permanents per al pagament del lloguer
(cliqueu aquí)

- Prestacions econòmiques d'especial urgència - impagament de quotes hipotecàries o rendes de lloguer
(cliqueu aquí)

- Renda Bàsica d´Emancipació
(cliqueu aquí)

- Ajuts per l´adaptació o accessibilitat per a persones amb disminució
(cliqueu aquí)

- Complement per a titulars de Pensió No Constributiva que viuen en habitatge de lloguer
(cliqueu aquí)

- Prestacions per a l'accés als habitatges per a persones amb problemàtica social derivades de malaltia mental
(cliqueu aquí)


Ajuts per la compra d´un habitatge. Pla d´Habitatge 2009-2012 


- Habitatges Usats (cliqueu aquí)

- Habitatges de Protecció Oficial de preu concertat
(cliqueu aquí)

- Habitatges de Protecció Oficial de règim general
(cliqueu aquí)

- Habitatges de Protecció Oficial de règim especial
(cliqueu aquí)
 


Ajuts per a propietaris

- Informació sobre l'Avalloguer (cliqueu aquí)

- Programa de cessió d'habitatges desocupats
(cliqueu aquí)

- Ajuts a propietaris d'habitatges desocupats
(cliqueu aquí)

- Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges(
cliqueu aquí)

- Ajuts per a la rehabilitació d'edificis
(cliqueu aquí)